مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر:فستیوال کشتی سوزی اسکاتلندی ها خبرآنلاین: فستیوال موسوم به Up

تصاویر:فستیوال کشتی سوزی اسکاتلندی ها 
 خبرآنلاین: فستیوال موسوم به Up

تصاویر:فستیوال کشتی سوزی اسکاتلندی ها
خبرآنلاین: فستیوال موسوم به Up Helly Aa در شتلند اسکاتلند برگزار شد. این فستیوال را اسکاتلندی ها به مناسبت جنگ با وایکینگ ها از سال 1880 هر سال برگزار می کنند و نماد وایکینگ ها یعنی کشتی را آتش می کشند.

نزدیک به سال 800 تا 1050 برای سه سده، جنگجویان وایکینگ (اصلا نروژی و هلندی) با کشتی‌های دراز و درخشان خود، اروپا را به ترس وامیداشتند. آنها از اسکاندیناوی برای جستجوی سیم، بردگان و زمین به دریا رفتند. برخی از آنها به انگلیس و فرانسه یورش می‌بردند، و برخی دیگر به روسیه و رودهای دوردست آسیا. وایکینگ‌ها جویندگان دلیر و بی باکی بودند. آنها با بی باکی از میان امواج خروشان اقیانوس اطلس گذر کرده، ایسلند و گروئنلند را یافتند و به شمال آمریکا نیز گام نهادند. قرن 9 میلادی وارد اسکاتلند شدند و نبردهای تاریخی بین بومیان اسکاتلندی و وایکینگ ها در گرفت.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید