مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر: نبردی از جنس آرد و تخم مرغ! خبرآنلاین:

تصاویر: نبردی از جنس آرد و تخم مرغ! 
 خبرآنلاین:

تصاویر: نبردی از جنس آرد و تخم مرغ!
خبرآنلاین:  همه ساله در لبی یکی از شهرهای شرقی اسپانیا فستیوالی بنام enfarinats برگزار می شود که بسیار هیجان انگیز است.

مردم لبی با جنگ سمبلیک به دو گروه روستایی و شهری تقسیم شده و به نبرد با هم بوسیله آرد و تخم مرغ و ترقه می پردازند. در پایان روز و بعد از نبرد و جمع آوری خیریه، پولها به مردم مستحق از سوی سازمانهای خیریه داده می شود.

این جشن که نوعی جشن زمستانه محسوب می شود رسما به سال 1981 برمی گردد هر چند مردم محلی تاریخ اصلی آنرا مربوط به 200 سال قبل می دانند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید