مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر: نمایشگاه دفاعی ایدیکس 2013 مشرق نیوز: نمایشگاه دفاعی

تصاویر: نمایشگاه دفاعی ایدیکس 2013 
 مشرق نیوز: نمایشگاه دفاعی

تصاویر: نمایشگاه دفاعی ایدیکس 2013
 مشرق نیوز: نمایشگاه دفاعی IDEX 2013 به عنوان مهمترین نمایشگاه دفاعی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت دو سال یک بار با حضور تعداد زیادی از شرکتهای سازنده اسلحه از سرتاسر جهان در امارات متحده عربی برگزار می شود. این نمایشگاه امسال از تاریخ 17 الی 21 فوریه در ابوظبی برگزار می شود.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید