مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر وزیران وحشت زده اسرائیلی از موشک خبرگزاری مهر: رسانه

تصاویر وزیران وحشت زده اسرائیلی از موشک 
 خبرگزاری مهر: رسانه

تصاویر وزیران وحشت زده اسرائیلی از موشک
خبرگزاری مهر: رسانه های رژیم صهیونیستی تصاویری را از وحشت مقامات این رژیم به سبب شلیک موشکهای مقاومت فلسطین به تلافی تجاوزات مستمر به نوار غزه، منتشر کرده اند.

 رسانه های رژیم صهیونیستی صحنه هایی از وحشت"گلعاد آردان" وزیر محیط زیست رژیم صهیونیستی در کنار یکی از دیوارها در شهر بئر السبع را پس از شنیدن صدای آژیر خطر منتشر کردند.کانال ده رژیم صهیونیستی افزود: آردان در سفری برای ارزیابی خسارات ناشی از حملات موشکی مقاومت فلسطین و نیز کاستن از خشم اسرائیلی هایی که زندگی روز مره آنها به سبب موشکباران مقاومت به تلافی تجاوزات بی رحمانه صهیونیستها، مختل شده است، به شهر بئرالسبع سفر کرده بود.

المنار در ادامه می نویسد: شهر بئر السبع از ابتدای عملیات نظامی در غزه با دهها موشک مقاومت فلسطین هدف قرار گرفته است.

این حملات در حالی صورت می گیرد که سامانه گنبد آهنین در این شهر نصب شده است با وجود آن موشکهای مقاومت فلسطین یکی پس از دیگری در این شهر فرود می آیند.المنار می افزاید: در صحنه دیگری که کانال ده تلویزیون رژیم صهیونیستی منتشر کرد عمیر پرتس از حزب کار و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در کنار یکی از دیوارها از ترس موشکها پناه گرفته است.وی به یکی از شهرهای جنوبی فلسطین اشغالی رفته بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید