مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر: گاف های عجیب سریال حریم سلطان! انتخاب: سریال ترکیه

تصاویر: گاف های عجیب سریال حریم سلطان! 
 انتخاب: سریال ترکیه

تصاویر: گاف های عجیب سریال حریم سلطان!
انتخاب: سریال ترکیه ای "حریم سلطان" که در آن تلاش شده دوران سلطان سلیمان را یک دوران بسیار متمدن نشان دهند، مملو از اشتباهاتی است که بینندگان محو داستان چندان توجهی به آن نمی کنند.

 یک سایت ترکی با انتشار تصاویر زیر نوشته است:

شمعدانی سه پایه در قرن شانزدهم؟

اینگونه شمعدانیها در قرن 18 ساخته شد

 

قرن شانزدهم و کف پوش پارکت؟!قرن شانزدهم و پارچ آب بلوری؟

کاسه و بشقاب چینی؟

قاشق و چنگال فلزی؟

شیرینیهای مدرن؟و از همه جالبتر مانتو و شلوار جین در قرن شانزدهمو از آن جالبتر قابلمه آلومینیومی در قرن شانزدهم


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید