هر روز!
هر روز!

تصمیمات جدید برای معتادان و کودکان کار : تصمیمات جدید

تصمیمات جدید برای معتادان و کودکان کار : تصمیمات جدید

تصمیمات جدید برای معتادان و کودکان کار
: تصمیمات جدید برای معتادان و کودکان کار
: تصمیمات جدید برای معتادان و کودکان کار
:  
طی طرح جمع آوری معتادان به دستور شهرداری تهران ،طرح جمع آوری کودکان کار نیز به تازگی تصویب شده است که به منظور ساماندهی به وضعیت زندگی این افراد و  شناسایی خانواده های آن ها در نظر گرفته شده است اما معتادانی که برای باردوم جمعآوری می شوند متجاهر شناخته شده و مجرم می باشند.

به گزارش : استاندار تهران با اشاره به انگشت نگاری از معتادان متجاهر گفت: معتادی که دو بار جمع آوری شود؛ مجرم است.
، حسین هاشمی؛ استاندار تهران در نشست خبری خود که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، در پاسخ به این سوال که چرا در شهرستان ها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید