اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

تصمیم جدید فیفا: خلیج‌عمان جایگزین خلیج‌فارس چند روز پیش جایگزینی

تصمیم جدید فیفا: خلیج‌عمان جایگزین خلیج‌فارس چند روز پیش جایگزینی

تصمیم جدید فیفا: خلیج‌عمان جایگزین خلیج‌فارس
چند روز پیش جایگزینی واژه خلیج فارس به جای خلیج عربی در صفحه مربوط به لیگ امارات در سایت فیفا، تبدیل به خبر اول سایت های خبری و روزنامه های کشورمان شد. تعداد زیادی از مسئولان ورزش و فوتبال ایران نیز در مصاحبه های متعددی که با رسانه ها داشتند، اتخاذ این تصمیم از سوی فیفا را به تلاش و پیگیری خودشان مرتبط دانستند! به گزارش سایت گل، حالا و به فاصله چند روز، اعتراض و پیگیری مسئولان اماراتی باعث شد نام خلیج فارس نه تنها از بخش مربوط به فوتبال امارات که از بخش فوتبال ایران نیز حذف شود! با تصمیم جدید فیفا، واژه خلیج عمان جایگزین خلیج فارس در صفحات مربوط به فدراسیون های ایران و امارات شده است. باید منتظر اظهار نظر مصاحبه کننده های چند روز پیش که درج نام خلیج فارس در سایت فیفا را به خود مرتبط دانسته بودند، بمانیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید