اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

تصویب آیین‌نامه جدید انضباطی فدراسیون فوتبال آیین‌نامه جدید انضباطی فدراسیون

تصویب آیین‌نامه جدید انضباطی فدراسیون فوتبال 
 آیین‌نامه جدید انضباطی فدراسیون

تصویب آیین‌نامه جدید انضباطی فدراسیون فوتبال
آیین‌نامه جدید انضباطی فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی این فدراسیون که امروز برگزار شد، به تصویب رسید اما برخی ایرادها نیز به این آیین نامه وارد بود. به گزارش تسنیم،در مجمع فدراسیون فوتبال کلیات این آیین نامه ایرادی نداشت و با رای اکثریت به تصویب رسید اما برخی ایراد و اشکال نیز به بندهای این آیین نامه وارد بود و قرار شد به این مسائل رسیدگی شود. طبق تصمیم گیری اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، قرار شد هوشنگ نصیرزاده رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی و صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایرادها و پیشنهاداتی که شده را بررسی کنند و نتیجه آن به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید