مسیر سبز
مسیر سبز

تصویری از بزرگ‌ ترین گربه‌سان جهان خبرآنلاین:ببر سیبری، بزرگ‌ترین گربه‌سان

تصویری از بزرگ‌ ترین گربه‌سان جهان 
 خبرآنلاین:ببر سیبری، بزرگ‌ترین گربه‌سان

تصویری از بزرگ‌ ترین گربه‌سان جهان
خبرآنلاین:ببر سیبری، بزرگ‌ترین گربه‌سان حال حاضر روی زمین و یکی از بزرگ‌ترین گربه‌سانان طول تاریخ است که به ببر آمور نیز مشهور است. تخمین زده می‌شود درحال حاضر کمتر از 400 قلاده از آن باقی مانده باشد.

بزرگ‌ترین ببرهای سیبری تا 3.84 متر طول و 384 کیلوگرم وزن دارند، هرچند که مقدار450 کیلوگرم برای وزن یکی از ببرهای سیبری در اسارت نیز گزارش شده است.  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید