مسیر سبز
مسیر سبز

تعرفه‌ و سرانه‌ درمان سال 92 چقدر است؟ روزنامه ابتکار:

تعرفه‌ و سرانه‌ درمان سال 92 چقدر است؟
روزنامه ابتکار: مديرکل بيمه‌هاي سلامت وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي از ابلاغ تعرفه‌ها و سرانه‌هاي درمان سال 92 توسط هيات دولت خبر داد و گفت: تعرفه‌هاي درماني در بخش دولتي و خصوصي در سال جاري به ترتيب رشدي 18 و 29 درصدي خواهد داشت.

محمدباقر هوشنگي با بيان اينکه سرانه بيمه براي هر فرد در سال گذشته 11 هزار و 800 تومان بود، اظهار کرد: اين رقم در سال جاري 14 هزار و 300 تومان تعيين شده است.وي همچنين از افزايش تعهدات بسته بيمه‌اي خبر داد و گفت: بر اين اساس پيوند‌هاي استخواني، پوستي، پوششي و دريچه قلب و تاندون‌ مورد تعهد بيمه‌اي قرار گرفتند.

100 درصد فرانشيز همودياليز در بخش خصوصي و خيريه پرداخت مي‌شود.وي با بيان اينکه همودياليز قبلا تنها در بخش دولتي داراي تعرفه بود، اعلام کرد: تعرفه همودياليز در بخش خصوصي و خيريه مصوب شده است و 100 درصد فرانشيز آن توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر پرداخت مي‌شود.

به گفته وي، مبناي اجراي اين تعرفه‌ و سرانه‌ها اول فروردين ماه است.هوشنگي در مورد سرانه پزشک خانواده در استان فارس و مازندران نيز بيان کرد: سرانه پزشک خانواده در اين دو استان در سال گذشته 22 هزار ريال بود که براي اين امر در سال جاري مبلغ 27 هزار ريال تعيين شد.

به گفته مديرکل بيمه‌هاي سلامت بر اساس تکليف قانوني، ظرف چند روز آينده وزارت تعرفه‌ها و سرانه‌هاي درمان مصوب را به وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکي و سازما‌ن‌هاي بيمه‌گر وموسسات ارائه دهنده خدمت خصوصي و دولتي ابلاغ خواهد کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید