مطالب جالب!
مطالب جالب!

تعرفه‌های جدید معافیت خدمت سربازی تعرفه صدور كارت معافیت كفالت

تعرفه‌های جدید معافیت خدمت سربازی 
 تعرفه صدور كارت معافیت كفالت

تعرفه‌های جدید معافیت خدمت سربازی
تعرفه صدور كارت معافیت كفالت برای پدر بالای 59 سال، پدر نیازمند مراقبت، مادر فاقد همسر، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و سایر موارد برای دارندگان مدرك دكتری 10 میلیون ریال، كارشناسی ارشد 5 میلیون ریال، كارشناسی دو میلیون و پانصد هزار ریال، فوق دیپلم 1 میلیون و 750 هزار ریال، دیپلم یك میلیون ریال و زیردیپلم 750 هزار ریال است.
بر اساس این گزارش، مبلغ تعرفه صدور كارت معافیت پزشكی برای تمامی مقاطع تحصیلی یك میلیون ریال اعلام شده است.
همچنین تعرفه صدور كارت معافیت موارد خاص كه شامل معافیت فرزندان ایثارگران، معافیت خانواده‌های مددجو، معافیت فرزند چهارم خانواده‌ای كه سه فرزند خدمت‌كرده دارد و سایر موارد برای دارندگان مدرك دكتری 10 میلیون ریال، كارشناسی ارشد 5 میلیون ریال، كارشناسی دو میلیون و پانصد هزار ریال، فوق دیپلم 1 میلیون و 750 هزار ریال، دیپلم یك میلیون ریال و زیردیپلم 750 هزار ریال است.
تعرفه صدور كارت و هزینه معافیت در قبال پرداخت وجه ویژه مشمولان ایرانی مقیم خارج از كشور(كه قبل از پایان سال 1382 از خارج و حداقل دو سال اقامت و سكونت داشته‌اند) نیز یكصد میلیون ریال برای تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شده است.
بنا بر این گزارش، تعرفه صدور كارت انواع معافیت‌های كفالت، پزشكی و موارد خاص در تمام مقاطع تحصیلی برای مددجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به مبلغ 50 هزار ریال است.
تعرفه‌های یادشده، برای صدور كارت معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، بوده و به‌معنای خرید خدمت وظیفه عمومی نیست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید