هر روز!
هر روز!

تغذیه خردسالان و این موارد مهم : تغذیه خردسالان و

تغذیه خردسالان و این موارد مهم : تغذیه خردسالان و

تغذیه خردسالان و این موارد مهم
: تغذیه خردسالان و این موارد مهم
نبردی وجود دارد که تقریبا در تمام آشپزخانه های سراسر کشور در جریان است: یک سمت این نبرد، پدر و مادر هستند و در سوی دیگر بچه ای بد غذا قرار دارد. وادار کردن کودکان به خوردن غذاهای سالم فراتر از یک نگرانی بهداشتی نیست که می تواند والدین کودک را خسته و فرسوده کند. سعی کنید بدون جنگ و دعوا کودک را به خوردن غذاهای سالم تشویق کنید. در این مطلب، ۸ روش ارائه شده است که می توانید از آنها برای بهبود رژیم غذایی کودک استفاده کنید، حتی وقتی که در کنار او نیستید.
به گزارش : ۱. غذاهایی را که دوست ندارد، در منو بگذارید
۵. بگذارید خودش غذا را بکشد
 
 
وب سایت الو دکتر:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید