هر روز!
هر روز!

تغییر موتور جستجوی پیش فرض Microsoft Office 2013

تغییر موتور جستجوی پیش فرض Microsoft Office 2013

تغییر موتور جستجوی پیش فرض Microsoft Office 2013

بدین منظور: ابتدا (ترفندستان) کلیدهای ترکیبی Win+R را بزنید تا پنجره‌ی Run باز شود. عبارت regedit را وارد کرده و Enter بزنید. در پنجره‌ی Registry Editor به مسیر زیر بروید:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید