مسیر سبز
مسیر سبز

تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی منتفی شد سیدکاظم دلخوش از

تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی منتفی شد
سیدکاظم دلخوش از برگزاری نشست شورای پول و اعتبار در عصر سه شنبه در محل بانک مرکزی با حضور اکثریت اعضاء خبر داد و گفت: موضوع افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان پیشنهاد بانک مرکزی در این جلسه به تصوب نرسید.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: شورا تغییر نرخ سود سپرده ها را در بسته سیاستی نظارتی سال جاری بانک مرکزی را نپذیرفت و تغییرات جدیدی در این ارتباط به تصویب نرسید.

دلخوش خاطر نشان کرد: همچنین شورای پول و اعتبار بانکها را مکلف کرد تا بر اساس بسته سیاستی نظارتی سالجاری بانک مرکزی در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی عمل کنند.

این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بعد از ظهر سه شنبه اعلام کرده بود: بانک مرکزی به منظور ساماندهی نقدینگی در بازار پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی حداقل معادل نرخ سود سپرده های سال گذشته را در جلسه امروز شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.

نرخ‌های سود سپرده ها در بسته امسال بانک مرکزی برای سپرده های 5 ساله 15 درصد، 4 ساله 14.5 درصد، 3 ساله 14درصد، 2 ساله 13 و یک ساله 12.5 درصد تعیین شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید