مسیر سبز
مسیر سبز

تغییر کمیته مرکزی حزب حاکم ترکیه خبرگزاری ایرنا: حزب حاکم

تغییر کمیته مرکزی حزب حاکم ترکیه
خبرگزاری ایرنا: حزب حاکم ترکیه در انتخابات شهرداری ها در این کشور که روز دهم فروردین ماه گذشته برگزار شد، طبق آمار غیر رسمی با کسب بیش از 45 درصد آرا پیروز انتخابات شد.

با برگزیده شدن سه نفر ازاعضای کمیته مرکزی واجرایی حزب حاکم عدالت وتوسعه به عنوان شهرداران شهرهای ˈغازی انتپ ، آنتالیا و بالیکسترˈ واستعفای یکی دیگر از اعضای این کمیته ،امروز اعضای جدید این کمیته معرفی شدند.

ˈ فاطمه شاهین ˈ ، ˈ مندس تورل ˈ و ˈ احمد ادیب اوغور ˈ به تازگی به عنوان شهرداران شهرهای غازی انتپ ، آنتالیا و بالیکستر انتخاب شدند.

ˈ لوکمان آیوا ˈ دیگر عضو کمیته مرکزی واجرایی حزب حاکم ترکیه به تازگی از این حزب کناره گیری کرد.

ˈ تورال کایناراجا ˈ و ˈ محمد موس ˈ از استانبول ، ˈ حمزه داغ ˈ از ازمیر و ˈ مصطفی اکیس ˈ از قونیه امروز به عنوان اعضای جدید کمیته مرکزی واجرایی حزب حاکم عدالت و توسعه معرفی شدند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید