هر روز!
هر روز!

تفسیر عیاشی ابو النصر، محمد بن مسعود

تفسیر عیاشی 
 ابو النصر، محمد بن مسعود

تفسیر عیاشی
 
ابو النصر، محمد بن مسعود بن عیاش سلمی سمرقندی (متوفای 320) از محدثان بزرگ به شمار می‌رود. او نزد گروهی از مشایخ کوفه و بغداد و قم حدیث فراوان آموخت.
خانه او جایگاه بحث ودانش و محل رفت و آمد پویندگان علم حدیث بود؛ چنانکه در آنجا برخی می‌نوشتند؛ برخی مقابله می‌کردند؛ برخی می‌خواندند وبرخی ‌به نقد و بررسی می‌پرداختند. وی تمامی مبلغ سیصد دیناری را که به ارث برده بود، در راه تحصیل علم و نشر آن صرف نمود. می گویند: او در شرق بلاد اسلامی‌ بیشترین بهره را از علم و ادب فضل و بینش و بزرگواری داشته است. وی دو نشست داشت: یکی برای خواص و دیگری برای عامه مردم. ابن ندیم می گوید: « او از قبیله ابن تمیم است و از فقهای شیعه امامیه و در فزونی دانش، یگانه روزگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید