هر روز!
هر روز!

تفنگ 4 سر برای شکار پرندگان + تصاویر : تفنگ

تفنگ 4 سر برای شکار پرندگان + تصاویر : تفنگ

تفنگ 4 سر برای شکار پرندگان + تصاویر
: تفنگ 4 سر برای شکار پرندگان + تصاویر
:  
این تفنگ که طراحی بسیار جالبی دارد ، متعلف به قرن هفدهم و شکارچیان آن دوره می باشد.
 
به گزارش : شکارچیان بریتانیایی در اواخر قرن هفدهم میلادی تپانچه ای را با نام “duckfoot” ابداع کردند که چهار سر داشت. این اسلحه می توانست به طور همزمان ۴ گلوله شلیک کند که باعث سهولت در شکار پرندگان می شد.
 

تفنگ 4 سر

تفنگ 4 سر در قرن هفدهم

عکس های تفنگ 4 سر

تفنگ 4 سر در قرن هفدهم برای شکار پرندگان

عکس های تفنگ 4 سر

تفنگ عجیب

 
تهیه و تنظیم : مجله تالاب
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید