مسیر سبز
مسیر سبز

تفنگ‌های مخفی افسران نظامی +عکس تاپ ناپ: در تجهیزات نظامی

تفنگ‌های مخفی افسران نظامی +عکس 
 تاپ ناپ: در تجهیزات نظامی

تفنگ‌های مخفی افسران نظامی +عکس
تاپ ناپ: در تجهیزات نظامی بدست آمده از جنگ جهانی دوم وسایل جاسوسی و اسلحه های نظامی مخفی یافت شده است. این نمونه یکی از آنها است که توسط بعضی از افسران عالیرتبه استفاده میشده است. تصاویری از این اسلحه مخفی شده در سگک کمربند را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکنید.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید