مسیر سبز
مسیر سبز

تفکیک جنسیتی دانشگاهها حسن است! حضرت آیت الله نوری

تفکیک جنسیتی دانشگاهها حسن است! 
 حضرت آیت الله نوری

تفکیک جنسیتی دانشگاهها حسن است!
حضرت آیت الله نوری همدانی در پاسخ به استفتایی در مورد طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاههای ایران این اقدام را مقدمه فوائد و محسنات بسیاری دانست.
 
متن استفتاء و پاسخ این مرجع تقلید به این شرح است:
 
"احتراماً خواهشمند است نظر فقهی خود را در باب موضوع اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاههای ایران و اینکه آیا جداسازی فضای آموزشی دختران و پسران دانشجو ضروری است یا خیر، اعلام فرمایید."
 
پاسخ آیت الله نوری همدانی: "اقدام بسیار خوبی است و مقدمه فوائد و محسنات بسیاری خواهد بود."

منبع: خبرگزاری مهر
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید