هر روز!
هر روز!

تقلید از رفتار جست وجوی مورچه ها برای طراحی ربات های

تقلید از رفتار جست وجوی مورچه ها برای طراحی ربات های

تقلید از رفتار جست وجوی مورچه ها برای طراحی ربات های تفحص هوشمند
رفتار مورچه های اعزامی به فضا برای طراحی ربات های هوشمند بررسی می شود دانشمندان با تقلید از رفتار جست وجوی مورچه های اعزامی به ایستگاه بین المللی فضایی، به دنبال طراحی ربات های تفحص هوشمند هستند.تقلید از رفتار جست وجوی مورچه ها برای طراحی ربات های تفحص هوشمند : تقلید از رفتار جست وجوی مورچه ها برای طراحی ربات های تفحص هوشمند تقلید از مورچه ها برای طراحی ربات
: تقلید از رفتار جست وجوی مورچه ها برای طراحی ربات های تفحص هوشمند
به گزارش : به تازگی، حدود 800 مورچه معمولی به منظور آموزش به دانشمندان در خصوص چگونگی حرکت آنها در گرانش پایین به ایستگاه بین المللی فضایی اعزام شده اند.
این هشت کلونی هر یک به اندازه یک تبلت، همچنین برای آموزش به کارشناسان در خصوص چگونگی ساخت ربات هایی اعزام شده اند که با یکدیگر تعامل برقرار می کنند.
مورچه ها در درون کلونی ها بر اساس قوانین درونی شده حرکت می کنند و تعداد مورچه های مجاورشان را با استفاده از شاخک ها و حس بویایی شان ارزیابی می کنند.
این مورچه ها با همکاری یکدیگر به منظور یافتن غذا و تجهیزات، قطعه ای زمین را به صورت کامل می پوشانند.
زمانی که این ناحیه بزرگ می شود، آنها از حرکت در دایره های کوچک به پخش شدن در خطوط مستقیم تر تغییر وضعیت می دهند و زمین بیشتری را می پوشانند.
با این حال، در میکروگرانش فضا، قوانین مورچه ها به هم می ریزد و آنها مجبورند مجموعه ای از مقررات ذاتی را برای انجام فعالیت هایشان طراحی کنند.
دانشمندان از این قوانین انعطاف پذیر برای آموزش به ربات ها در خصوص همکاری با یکدیگر به شیوه همسان و انجام فعالیت هایی مانند جستجوی ساختمان در حال احتراق استفاده می کنند.
در این آزمایش ها، تصاویری از مورچه ها با استفاده از دوربین های ویدیویی حاضر به زمین ارسال می شوند.
سپس، تیمی از دانشجویان کالج پزشکی بایلور در تگزاس بر این تصاویر نظارت می کنند و آن ها را با کلونی مشابهی در کلاس درسشان مقایسه می کنند.
این محموله غیرمعمول توسط یک موشک بدون سرنشین که حاوی 28 مینی ماهواره موسوم به «کبوتران» (Doves) بود، به فضا پرتاب شد.
هر یک از این ماهواره ها کمتر از 60.96 سانتی متر عرض دارند و حاوی دوربین هایی با تفکیک پذیری فوق بالا هستند که محصولات کشاورزی، تغییرات آب وهوا و بلایای طبیعی از قبیل سیلاب ها و آتش سوزی های وسیع را رهگیری می کنند. / ایسنا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید