بهترین زندگی
بهترین زندگی

تماس پوست با پوست مادر و نوزاد، مزایا تماس

تماس پوست با پوست مادر و نوزاد، مزایا
تماس پوست با پوست در بخش زایمان، درست پس از تولد نوزاد به شدت به مادران توصیه می‌شود، حتی اگر بچه سالم و دوره‌ای کامل را گذرانده باشد. نوزاد نمی‌تواند دمای بدن خود را تنظیم کند؛ او به منبع گرمایش خارجی نیاز دارد و پوست مادر برای این کار بهترین است.هنگام زایمان و شیردهی پستانی، ترشح هورمون اکسی‌توسین مادر، دمای بدن فرزندش را تنظیم می‌کند و واکنش جاری شدن شیر احساسات مادر را بهبود می‌بخشد. در زمان ارزشمند چسبیدن به یکدیگر و برقراری پیوند پوست با پوست، مادر و فرزند اطلاعات حسی را رد و بدل می‌کنند.چرخاندن سر و جست‌وجو برای یافتن پستان و آغاز شیردهی پستانی، احساس ایمنی و آرامش، الگوی منظم‌تر تنفس، گرم ماندن و حفظ دمای بدن و تنظیم میزان قند خون بچه از فوائد این نوع ارتباط است. نوزادانی که درست پس از زایمان قنداق می‌شوند برای یافتن پستان به مشکل برمی‌خورند.طبق پژوهش‌ها، نوزادانی که پس از زایمان به مدت بیش از پنجاه دقیقه با مادرانشان در تماس پوست با پوست بوده‌اند به احتمال هشت برابر بیشتر به خودی‌خود پستان به دهان می‌گیرند.فواید احساسی تماس پوست با پوست نیز بسیار زیاد است، به طوری که حتی اگر برای شیردهی پستانی برنامه‌ ندارید، باز هم متخصصان شما را به تماس پوست با پوست تشویق می‌کنند.
چگونگی انجام آن  به گفته‌ی خانم بویس، برای تماس پوست با پوست نباید در بستر یا صندلی محدود باشید. تا زمانی که فرزندتان با مراقبت و بستن به شیوه‌ی کانگرویی ایمن باشد و در وضعیت درست قرار گیرد، کارهای خانه را انجام دهید یا جلوی رایانه بنشینید و از فواید پوست با پوست بهره‌مند شوید. به این ترتیب، تجربه‌ی لمسی، بویایی، چشایی، بینایی و شنوایی بسیار ضروری و سرشاری برای فرزندتان فراهم می‌آورید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید