iTech news
iTech news

تماشا کنید: سرریز شدن پلی اتیلن اکسید مایع حتی زمانی

تماشا کنید: سرریز شدن پلی اتیلن اکسید مایع حتی زمانی

تماشا کنید: سرریز شدن پلی اتیلن اکسید مایع حتی زمانی که لیوان بصورت عمود قرار دارد
قانون مایعات این است که در زمان قراردادن لیوان بصورت عمود، سرریز شدن مایع درون متوقف می‌شود، اما پلی اتیلن اکسید حل شده در آب عملکرد متفاوتی دارد. پلی اتیلن اکسید یک ترکیب عالی است که از به هم پیوستن زنجیره‌های بلند کربنی تشکیل شده است. زمانی که ظرف حاوی پلی اتیلن اکسید مایع در آب را کمی خم کنیم، مایع مورد نظر شروع به خالی شدن می‌کند، اما این موضوع با عمود کردن ظرف مورد نظر قطع نمی‌شود، چراکه پیوستگی ترکیب‌‌های عالی تشکیل دهنده‌ی پلی اتیلن اکسید این امکان را نمی‌دهد.
این موضوع زمانی جالب می‌شود که بخواهیم یک سرنگ خالی را با این مایع پرکنیم. در شرایط عادی باید سر سرنگ درون مایع مورد نظر باشد، اما در پلی اتیلن اکسید مایع، با خارج کردن سرنگ از درون محلول نیز می‌توان همچنان به پرکردن سرنگ ادامه داد، چراکه این ماده با قابلیت جالب توجه خود بر تمام قوانین حاکم بر مایعات غلبه می‌کند.
می‌توانید ویدیوی جالب توجه از عملکرد این ماده را در ادامه مشاهده کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید