هر روز!
هر روز!

تمرین شماره 5 پیلاتس: Single-Leg Cricle تمرین شماره 5 پیلاتس:

تمرین شماره 5 پیلاتس: Single-Leg Cricle 
 تمرین شماره 5 پیلاتس:

تمرین شماره 5 پیلاتس: Single-Leg Cricle
تمرین شماره 5 پیلاتس: Single: تمرین شماره 5 پیلاتس: Single
: تمرین شماره 5 پیلاتس: Single
:  
مجله علوم ورزشی: یکی از تمریناتی که در پیلاتس باعث بهبود در عضلات ران ها و بخصوص خوش فرم شدن پاهای در جلوی ران میگردد این تمرین میباشد. این تمرین علاوه بر فشاری که بر روی عصلات چهار سر ران دارد باعث بهبود و تقویت عضلات در ناحیه پاهها شده و بخصوص عضلات شکم و ایلیوپوساس را نیز تقویت میکند.
به گزارش : بر روی پشت در  روی زمین دراز بکشید.دستها به صورت صاف در دو طرف بدن قرار داشته باشد. شکم را به داخل فرو ببرید. یک پا را صاف بر روی زمین قرار دهید و پای دیگر را عمود نموده با پنجه پای کشیده.
در مرحله بعدی پایی که به صورت عمود قرار دارد را نیم دور در خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید و همزمان نفس بکشید و حال نیم دور برگردانید و در این وضعیت نفس را تخلیه نمائید.
این تمرین را در پای دیگر نیز انجام دهید. این تمرین را پنج بار در هر پا به انجام رسانید.
به زودی سایر بخشهای تمرین پیلاتس در سایت قرار میگیرد.
شاد باشید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید