مسیر سبز
مسیر سبز

تمرین نظامی دانش آموزان با اعمال شاقه! خبرآنلاین: دانش

تمرین نظامی دانش آموزان با اعمال شاقه! 
 خبرآنلاین: دانش

تمرین نظامی دانش آموزان با اعمال شاقه!
خبرآنلاین: دانش آموزان کره ای هر سال در کمپ نظامی زمستانی شرکت کرده تا مهارتهای فردی و نظامی را فرا گیرند.

یکی از تمرینهایی که باید انجام دهند، خوابیدن روی برف و یخ در دمای زیر صفر بدون لباس است که تمرینی بسیار سخت محسوب می شود.

در این تصویر یکی از دانش آموزان را در کمپ اژدهای آبی می بینید که در حال تمرین است.

این اردوگاه توسط بازنشسته های نیروی دریایی اداره می شود و همه ساله در دو کمپ تابستانی و زمستانی دانش اموزان بین 11 تا 17 ساله را آموزش می دهند.

دوره زمستانی بین 4 تا 14 روز بوده و اغلب افراد در این دوره های نظامی شرکت می کنند تا به اصطلاح مرد شوند.

از آنجایی که کره جنوبی و کره شمالی با هم مشکل دارند، لذا هر دو طرف سعی می کنند به نیروهای خود تمرین نظامی یاد دهند. البته در کره شمالی قوانین اجباری بوده و مردم حدود یک دهه از عمر خود را بعنوان سرباز برای کشور خود خدمت می کنند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید