هر روز!
هر روز!

تمیز کردن ظروف سوخته برای تمیز کردن ماهی تابه یا

تمیز کردن ظروف سوخته برای تمیز کردن ماهی تابه یا

تمیز کردن ظروف سوخته
برای تمیز کردن ماهی تابه یا قابلمه های سوخته بهتر است روش زیر را بکار ببرید:
 

تمیز کردن ظروف سوخته
تمیز کردن ماهی تابه یا قابلمه های سوخته :
برای بر طرف کردن آن می توان مقداری زیاد جوش شیرین در آن ریخته و کمی آب که فقط مرطوب شود تا تمیز شود .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید