مسیر سبز
مسیر سبز

تنبیه مرگبار دختر 1 ساله توسط مادر سنگدل مادر

تنبیه مرگبار دختر 1 ساله توسط مادر سنگدل 
 مادر

تنبیه مرگبار دختر 1 ساله توسط مادر سنگدل
مادر نروژي با نگه‌داشتن سر دخترش زير آب او را خفه كرد.

اين زن در حالي كه همسرش سرگرم كار با اينترنت بود دختر يك ساله‌اش را زير آب گرفت و او را خفه كرد.

مادر اين دختر در بازجويي با پليس گفت: هدفم تنها تربيت‌كردن دخترم بود چرا كه او نمي‌خوابيد و گريه مي‌كرد و اعصابم را به هم ريخته بود.

پزشك اورژانس به پليس گفت: زماني كه ما به منزل اين خانواده رسيديم، كودك را بي‌حال پيدا كرديم و اين زن ادعا كرد كه دخترش به طور اتفاقي داخل ظرف آب افتاده است.

پليس در بررسي‌هاي اوليه اين زن را به دليل غفلت از فرزندش دستگير كرد اما با شنيدن صحبت‌هاي ضد و نقيضش به متهم بودن او پي برد و او را به اتهام قتل روانه بازداشتگاه كرد.

اين زن در بازجويي با پليس گفت: همسرم از من خواست تا دخترم را خفه كنم.


منبع: ایسنا باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید