هر روز!
هر روز!

تنها راهِ کلیشه ‌ای نشدن دین ! یکی از

تنها راهِ کلیشه ‌ای نشدن دین ! 
 
 یکی از

تنها راهِ کلیشه ‌ای نشدن دین !

یکی از سفارشهای پیامبر گرامی ما مودت به اهل بیت علیهم السلام است و یکی از سفارشهای امیر مومنان علی علیه السلام، رعایت ورع و عبادت و تنظیم امیال و خلل ناپذیری است. در اینجا می‌خواهیم درباره ارتباط میان این دو سخن بگوییم و به این مسأله توجه کنیم که هر دوی این سفارشها از یک سنخ می‌باشند و در حقیقت جبرانی هستند برای رفتار ناشایست مردم در کلیشه‌ای کردن تعلیمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید