مکان یار
مکان یار

تنگ منصوری آدرس: ایران - ایلام - سرابله جاده جدی

تنگ منصوری آدرس: ایران - ایلام - سرابله جاده جدی

تنگ منصوری
آدرس: ایران - ایلام - سرابله

جاده جدیدالتاسیس سرابله-سنگ سفید-حمیل از داخل این تنگ میگذرد و به تنگ منصوری و شهرستان حمیل منتهی میگردد. در جنوب غربی این تنگ روستای تنگ قیر واقع شده است. وجود کوه ها، رودخانه، تنگ منصوری، پوشش گیاهی مناسب و وجود گیاهان دارویی و حیات وحش از جاذبه های طبیعی روستا می باشند که نظر بازدیدکنندگان را به سوی خود جلب می نمایند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید