بهترین زندگی
بهترین زندگی

توده های لگنی، در کودکان/ صدای دکتر توده های لگنی

توده های لگنی، در کودکان/ صدای دکتر
توده های لگنی بر اساس سن بیمار به انواع مختلفی تقسیم می شود و اثرات آن نیز در سنین مختلف متفاوت است. در کودکان تود های لگنی چون حجم لگن کوچک است با سرعت بسیار بالایی به نواحی شکم کودک منتقل می شود. 
برای درمان نیز باید جراحی صورت گیرد تا از بزرگ شدن آن جلوگیری شود.
برای گوش دادن به این فایل صوتی(پادکست) روی دکمه زیر کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید