هر روز!
هر روز!

توصیه علامه طباطبایی به یک جوان توصیه علامه طباطبایی به

توصیه علامه طباطبایی به یک جوان
توصیه علامه طباطبایی به یک جوان
: توصیه علامه طباطبایی به یک جوان
: توصیه علامه طباطبایی به یک جوان
به گزارش : بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک نخبه الفلاسفه آیه الله العظمی جناب آقای طباطبائی ادام الله عمرکم ماشاءالله
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
کوتاه سخن آنکه جوانی هستم ۲۲ ساله … چنین تشخیص می دهم که تنها ممکن است شما باشید که به این سۆال من پاسخ دهید، در محیط و شرایطی که زندگی می کنم هوای نفس و آمال و آرزوها بر من تسلط فراوانی دارند و مرا اسیر خود ساخته اند و سبب آن شده اند که مرا از حرکت به سوی الله و حرکت در مسیر ا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید