هر روز!
هر روز!

توطئه برای جدا کردن بحرین+ سند بحرین جزئی از حاک

توطئه برای جدا کردن بحرین+ سند 
 بحرین جزئی از حاک

توطئه برای جدا کردن بحرین+ سند
بحرین جزئی از حاک ایران بود که آن را دو دستی تقدیم کردند توطئه برای جدا کردن بحرین+ سند


سواد راپرت بحرین
به قرار اطلاع حاصله به تازگی یعنی چندی است وضعیات ادارات بحرین تغییراتی می‌دهند از آن جمله اوراق و نوشتجات گمرک را فقط عربی نموده‌اند به باقی ادارات هم همین قسم دستور داده‌اند اداره محاکمات خارجی که سابقاً در قونسولخانه انگلیس تشکیل می‌شد حالیه آن اداره مجزا نموده و محل کتاب خانه قدیمی قرار داده‌اند گویا مقصودشان این است که بحرین را همین قسم که خودشان می‌گویند یک حکومت مستقل عربی قرار داده و معرفی نمایند که مرور زمان پیشرفت عقیده خود نمایند.
کمپانی امریکایی صاحب‌امتیاز غیرقانونی نفظ به طور اطمینان در چهار محل مشغول ساختمان‌های عمارات و لوله‌کشی می‌باشند.
سواد مطابق سواد است


منبع : tebyan.net

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید