مطالب جالب!
مطالب جالب!

تولد بره ای با هشت دست و پا، 5 گوش و

تولد بره ای با هشت دست و پا، 5 گوش و

تولد بره ای با هشت دست و پا، 5 گوش و سه چشم!
وی افزود: احتمالا بره متولد شده دو بره دوقلوی به هم چسبیده است كه در اثر اختلال ژنتیكی و نارسایی رحم گوسفند مادر بره به صورت این حیوان عجیب متولد شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید