مکان یار
مکان یار

تونل کندوان آدرس: ایران - مازندران - چالوس تونل کن&#15

تونل کندوان آدرس: ایران - مازندران - چالوس تونل کن&#15

تونل کندوان
آدرس: ایران - مازندران - چالوس

تونل کندوان تونلی است در جاده کرج - چالوس. این تونل در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۱۷ از طرف رضا شاه افتتاح گردید. قبل از احداث این تونل، راه میان کرج و چالوس پنج ماه از سال غیر قابل تردد بود. کار ساخت این تونل با ادوات و ابزار آن سالها، تنها سه سال به طول انجامید. گفتنی است که عملیات تعریضی که از سال ۱۳۷۴ بر روی تونل آغاز شد، بصورت غیر اصولی انجام شده و با امکانات و ماشین آلات مدرن امروز بیش از هفت سال به طول انجامید. و هزینه ای هفت برابر رقم پیش بینی شده (۷۷ میلیارد;) داشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید