اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

توکلی شانس کسب مدال را از دست داد به گزارش

توکلی شانس کسب مدال را از دست داد 
 به گزارش

توکلی شانس کسب مدال را از دست داد
به گزارش ""، سپیده توکلی نماینده ایران در رقابت‌های هفت گانه و در بخش پرش طول در 2 پرش خود دچار خطا شد در سومین پرش رکورد 4 متر و 4 سانتی متر را ثبت کرد و شانس کسب مدال را از دست داد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید