مکان یار
مکان یار

تپه شغالی آدرس: ایران - تهران - ورامین ورامین، دامنه شمال

تپه شغالی آدرس: ایران - تهران - ورامین ورامین، دامنه شمال

تپه شغالی
آدرس: ایران - تهران - ورامین ورامین، دامنه شمال غربی تپه های طبیعی شهر پیشوا

دوست دارید از جایی دیدن کنید که درهزاره ششم پیش از میلاد محل زندگی اقوام پیش از تاریخ بوده است؟ تپه شغالی که در دامنه تپه های طبیعی شهر پیشوا قرار دارد با خشت خام و چینه ساخته شده و اشیای سفالی و ابزار سنگی زیادی در آن کشف شده است.
جالب آنکه این محل تا هزاره سوم قبل از میلاد طی چند دوره سکونتگاه بوده و از پنج هزار سال قبل متروک مانده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید