مکان یار
مکان یار

تپه مارلیک آدرس: ایران - گیلان - رودبار بین رودبار و

تپه مارلیک آدرس: ایران - گیلان - رودبار بین رودبار و

تپه مارلیک
آدرس: ایران - گیلان - رودبار بین رودبار و رستم آباد، کوه سمت غربی سفید رود، دره گوهررود

کشف آثارباستانی در هر مکانی باشه جالبه و از همه جذاب تر اینکه این کشفیات جهانی هم شده باشه . در این منطقه آرامگاه سه هزار ساله شاهان این منطقه همراه با لوازم و وسایل مکشوفه خاص ، این منطقه را حسابی مشهور کرده . در واقع این منطقه گنجینه ای مربوط به هزاره قبل از میلاد است .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید