هر روز!
هر روز!

تکرارهای مخرب از زبان دیوید هنری : تکرارهای مخرب از

تکرارهای مخرب از زبان دیوید هنری : تکرارهای مخرب از

تکرارهای مخرب از زبان دیوید هنری
: تکرارهای مخرب از زبان دیوید هنری
: دیوید هنری (قهرمان دسته کمتر از سنگین وزن مستر المپیای ۲۰۰۸) :
به گزارش : انفجار :
تکرارهای مخرب نمی توانند تکرارهای محتاطانه ای باشند. که در آن تنها روی آتش دقیق هر یک از فیبرهای ارزشمند عضله متمرکز باشم. بلکه بر عکس ، می خواهم آخرین عدد از آن فیبرهای ارزشمند عضله را هم به آتش بکشم و به دود و خاکستر بدل کنم من از وزنه های بسیار سنگینی استفاده می کنم و تنها راه برای جابجا کردنشان این است که به سمت آنها هجوم برم و خردشان کنم . در تمرین مثل یک گلوله آتشین هستم و وزنه ها مثل یک دیوار سیمانی و باید با چنان شدت و خشمی به آنها برخورد کنم که از هم بپاشند .متاسفانه جدیداً بسیار می بینیم که بدنسازان حرکات قدرتی را در انتهای تمرین خود اجرا می کنند و توجیهشان این است که در این صورت کمتر هم در اجرایشان دچار تقلب می شوند .
من به سرعت تکراهای مخربم اهمیتی نمی دهم تنها توان آنها مهم است . چیزی مثل دو ثانیه برای بالا بردن و یک ثانیه برای پایین آوردن و این قبیل شیوه ها ربطی به من ندارد . من تنها با احساسم پیش می روم . البته از تکرارهای خیلی سریع استفاده نمی کنم ولی آنها تکرارهای احمقانه بسیار آهسته هم برایم معنایی ندارد . در واقع مقدار وزنه است که RPM مرا مشخص می کند.
به شمردن تکرارها اهمیتی نمی دهم. اینکه چه تعداد از تکرارها را باید انجام داد می تواند گمراه کننده باشد به این دلیل که وقتی به تعداد تکرارهای مشخص شده برسید وسوسه توقف ست مانع ادامه حرکت می شود . هرگز توقف نکنید … یک تکرار مخرب نسبت به دیگر تکنیکهای بدنسازی نیاز به دیدگاه ذهنی متفاوتی دارد: در واقع این مثل یک چاشنی انفجاری برای قدرت شما به شمار می آید . مهم نیست وزنه چقدر است ، یک یا صد کیلو گرم هدف من این است که رکورد شخصی ام را ارتقاء دهم . هر بار که به باشگاه می روم رکوردم را حداقل در یک حرکت بهبود می دهم. برای رخ دادن چنین چیزی هدفم باید تمرکز روی وزنه ای باشد که جا به جا می کنم نه تعداد تکرارها . اگر یک یار تمرین داشته باشیم به خودش بستگی دارد که بخواهد روی تعداد تکرارهایش تمرکز کند یا نه.
 با رها بودن از قید تکرارها ، تمام تمرکزم را می توانم روی حفظ ثبات بدنم قرار دهم . این شیوه من است و چیزیست که به دیگران هم توصیه می کنم : تمام عضلات خود را محکم حفظ کنید و از عضلات بنیادی بدن شروع کنید البته نیازی نیست مثل یک بدنساز حرفه ای که در حال اجرای فیگور کول است در انقباض کامل بنظر بیاید ولی روی کنترل عضلانی تمام بدن تمرین کنید .
من همواره طرفدار این فلسفه هستم که بدن هر فردی نتیجه کامل تمرین اوست . از اینرو جلسات تمرین من با بیشترین وزنه ها سخت ترین حرکات و تکرارهای کم شروع می شود و این تنها راه است برای به حداکثر رساندن رشد عضلانی . و همزمان بکار بستن بیشترین تعداد از عضلات سپس وقتی به عنوان یک دستگاه واحد دچار خستگی شدند می توانید بطور مجزا روی هر یک کار بیشتری انجام دهید با استفاده از حرکات باقی مانده در برنامه تمرینات .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید