مکان یار
مکان یار

تکیه عباسعلی کرمان آدرس: ایران - کرمان - کرمان زمانی ک

تکیه عباسعلی کرمان آدرس: ایران - کرمان - کرمان زمانی ک

تکیه عباسعلی کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان

زمانی که عباس میرزا ولیعهد، جهت رسیدگی به امر مهمی، به دستور فتحعلی شاه قاجار، به کرمان عازم می شن، به علت خرابیهای ناشی از هجوم سربازان آقا محمد خان و عدم وجود مکان مناسب برای سکونت ولیعهد و مهم تر از همه شیوع بیماریهای خاص از جمله وبا و طاعون ناگزیر به اطراق در محله خوش آب و هوایی به نام چوپان محله (محل فعلی ) که در آن زمان دارای چندین رشته قنات و درختان زیاد بوده می شن . ولیعهد علاقه خاصی به مسایل دینی داشت و در هر سفر شخصی روحانی رو با خود همراه می بردند و در شبهای جمعه مجلس ذکر مصیبت خامس آل عبا رو فراهم می کردن، که در این سفر یکی از سادات طباطبایی تبریز سمت روضه خوانی و مسئله گویی رو به عهده داشته و اسم او سید عباس فرزند سید علی تبریزی بود . در یکی از شبهای جمعه در هنگامی که مشغول روضه خوانی و ذکر مصائب اهل بیت بوده سکته و فوت می کنه، لذا عباس میرزا ولیعهد از این واقعه به سختی متأثر و به دلیل ارادت خاصی که به این سید بزرگوار داشتند دستور دفنش رو در همین مک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید