مسیر سبز
مسیر سبز

ثبت‌ نام 40 هزار متقاضی تسهیلات اشتغال خبرگزاری فارس:

ثبت‌ نام 40 هزار متقاضی تسهیلات اشتغال
خبرگزاری فارس: مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) از ثبت نام 40 هزار نفر برای دریافت تسهیلات اشتغال خبر داد و گفت:‌پیش‌بینی می‌شود تا شهریور ماه 50 هزار نفر با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.
 
مهدی حسین نژاد ، با اشاره به عملکرد صندوق مهر امام رضا(ع) در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اظهار داشت: امسال تدارک گسترده‌ای برای ایجاد اشتغال پیش بینی شده است و اکنون 900 میلیارد تومان برای تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) با بیان اینکه برای دو نیم سال برنامه ریزی صورت گرفته است، گفت: اکنون با توجه به اینکه سایت صندوق برای ثبت نام باز بوده است نزدیک به 40 هزار نفر متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال هستند.

وی تاکید کرد: با ارزیابی طرح‌ها و پس از بررسی شرایط متقاضیان پرداخت تسهیلات شروع شده است.

حسین نژاد با تاکید بر اینکه تاکنون نزدیک به 15 هزار نفر وام اشتغال در سه ماه اول سال دریافت کردند، بیان داشت: اعتباری بالغ بر 150 میلیارد تومان نیز به این طرح‌ها اختصاص یافته است.

به گفته مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع)، پیش بینی می‌شود تا شهریور ماه سال جاری این رقم به 50 هزار نفر واجد شرایط با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد تومان برسد.

وی عنوان کرد: از رویکردهای صندوق توجه به گروه‌های پشتیبان برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی است و نیز طرح‌های کارآفرینانه و مستقر در پارک‌های علم و فناوری است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید