مکان یار
مکان یار

جاده جواهرده (رامسر جواهرده) آدرس: ایران - مازندران - رامسر به

جاده جواهرده (رامسر جواهرده) آدرس: ایران - مازندران - رامسر به

جاده جواهرده (رامسر جواهرده)
آدرس: ایران - مازندران - رامسر به سمت جواهرده

جاده جواهرده، از میان جنگل دامنه البرز می گذرد. گاهی وقت ها این شیب، تبدیل به پرتگاه می شود که رفت و آمد به آن غیر ممکن است و در بیشتر روز های سال، مه غلیظی دارد. جنگل مه آلود، مهم ترین تصویر به یادماندنی از سفر جواهرده است.
جاده، آسفالت است و در بخش هایی، به خاطر گذر آب، آسفالت کنده شده و جاده ناهموار می شود.
کافه ها و رستوران های زیادی هم در جاده فعالیت می کنن که برای استراحت و تفریح مناسبن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید