مکان یار
مکان یار

جاده زنجان منجیل آدرس: ایران - زنجان - زنجان به سمت

جاده زنجان منجیل آدرس: ایران - زنجان - زنجان به سمت

جاده زنجان منجیل
آدرس: ایران - زنجان - زنجان به سمت منجیل

از کیلومتر ۱۵ اتوبان زنجان قزوین، جاده ای به سمت شمال منشعب میشود ۱۰ دقیقه ی اول جاده سر بالایی است و هوا خیلی سریع خنک میشود اما از آن به بعد، عمدتا" سرازیری است؛ آن هم چه سرازیری!
کلی پیچ های بسیار تند که پیچ های جاده چالوس در مقابل آنها، اتوبان محسوب میشود!!! این جاده از سمت زنجان به منجیل برای رانندگی خیلی مناسب است اما در مسیر بالعکس، رس ماشین در سربالائیها کشیده میشود. تعداد زیادی از ماشینهایی که از منجیل به زنجان میرفتند، بخاطر داغ کردن رادیاتور متوقف شده بودند. در مرز استان زنجان و گیلان، نمای دریاچه سد منجیل بسیار زیبا و دیدنی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید