هر روز!
هر روز!

جاده زندگی مشترک - طنز جاده زندگی مشترک

جاده زندگی مشترک - طنز جاده زندگی مشترک

جاده زندگی مشترک - طنز
جاده زندگی مشترک
 
الف. همیشه راه راست را برو ب. به طرف منزل مادرزن
 
 

ازدواج: الف. آغاز آزاد روابط ب. ‌پایان روابط آزاد
 
 

 
الف. لطفا موالیدتان را کنترل کنید! ب. یکی کمه، دو تا غمه، سه تا که شد خاطرجَمعه!
 
 

 
الف. به سراغ شوهر که می روی تازیانه را فراموش نکن! ب. کتک زدن ممنوع
 
 

الف. همسرت را نپیچان ب. دم درآوردن ممنوع!
 
 

 
الف. ماه عسل به دریا نروید، غرق می شوید، حسرت به دل می مانید!
ب. زیرآبی رفتن ممنوع
 
 

الف. وفاداری در حد سگ ب. اخلاق سگی ممنوع
 
 

الف. به پای هم پیر شوید ب. پیرتان در می آید!
 
 

الف. ladies next ب. محل وقوع عشق های خیابانی
 

 
الف. بعد دوسال راه میندازیم یه مخزن گنده جوجه کشی! ب. دو فرزند کافی است!
 
 

 
الف. همدیگر را دور نزنید! ب. دور همدیگر بگردید!
 
 

 
الف. هنگام دعوا از چکش استفاده نکنید ب. زندگی شما به بن بست رسیده است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید