مکان یار
مکان یار

جایگاه سوخت ابهر ابهر آدرس: ایران - زنجان - ابهر زنجان

جایگاه سوخت ابهر ابهر
آدرس: ایران - زنجان - ابهر زنجان شهرستان ابهر خ امام خمینی ( ره )

دارای امکانات مناسب نمازخانه و سرویسهای خدمات رایگان به راننده ها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید