مکان یار
مکان یار

جایگاه سوخت تاکسیرانی آدرس: ایران - مرکزی - ساوه اراک اراک

جایگاه سوخت تاکسیرانی
آدرس: ایران - مرکزی - ساوه اراک اراک انتهای هپکو نرسیده به کمربندی شمالی - جنب شرکت تعاونی تاکسیرانی

- نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید