مکان یار
مکان یار

جایگاه سوخت شبستر ۲ آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - شبستر‎

جایگاه سوخت شبستر ۲
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - شبستر‎ داخل شهر شبستر

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید