مکان یار
مکان یار

جایگاه سوخت عظیم زنجان آدرس: ایران - زنجان - زنجان زنجان

جایگاه سوخت عظیم زنجان
آدرس: ایران - زنجان - زنجان زنجان کیلومتر ۵ جاده بیجار بعد از پلیس راه

دارای امکانات مناسب نمازخانه و سرویسهای خدمات رایگان به راننده ها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید