مکان یار
مکان یار

جایگاه سوخت قدس آبادان آدرس: ایران - خوزستان - آبادان خرمشهر

جایگاه سوخت قدس آبادان
آدرس: ایران - خوزستان - آبادان خرمشهر میدان ظفر ( کوتشیخ )

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید