مکان یار
مکان یار

جایگاه سوخت نوید سمنان آدرس: ایران - سمنان - سمنان شاهرود

جایگاه سوخت نوید سمنان
آدرس: ایران - سمنان - سمنان شاهرود کیلومتر ۳۵ جاده سمنان دامغان روبروی راهدارخانه آهوان

- نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - رستوران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید