هر روز!
هر روز!

جایگاه عشق در بازار کار هر زندگی زناشویی

جایگاه عشق در بازار کار 
 
 هر زندگی زناشویی

جایگاه عشق در بازار کار

هر زندگی زناشویی یک داستان عشقی است که شباهتی نیز به داستان عشقی دیگر ندارد، هر یک از داستانها طرح داستانی خود را با فراز و فرودهای خاص خود دارد، هر یک لحظات حساس و صحنه های مهیج یا ترسناک خود را داراست. به ویژه در اوقات سخت و دشوار، وقتی همسرمان یادآور می شود که خیلی مورد علاقه اش هستیم و بی نهایت دوست مان دارد.... بخش اعظم شادی و خوشبختی ما... بستگی به خواست و آمادگی خودمان دارد و نه شرایط مان. رابطه زناشویی خود را همچون یک فیلم یا داستان پلیسی فرض کنید که در آن دو فرد با کمک یکدیگر سعی می کنند معما و پازلی را حل کنند که در آن هر یک نیمی از قطعات پازل مورد نظر را در اختیار دا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید