هر روز!
هر روز!

جدیدترین بدشانسی استقلال! طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - روزنامه

جدیدترین بدشانسی استقلال! 
 طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - روزنامه

جدیدترین بدشانسی استقلال!
طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - روزنامه خبر ورزشی این کارتون را با عنوان «باشگاه استقلال با یک لشکر مصدوم!» منتشرکرد.
 
جدیدترین بدشانسی استقلال! : جدیدترین بدشانسی استقلال!
: جدیدترین بدشانسی استقلال!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید